Zaman Gazetesi’ndeki Sosyal Medya İçeriğine İlişkin Açıklamamdır.

Zaman Gazetesinin 15 Ocak 2014 tarihli baskısının 4. sayfasında ismimden bahsedilerek sosyal medya alanında birtakım hesapların şahsımla ve partimizle ilişkilendirilmesi hedeflenerek mesnetsiz ve uydurma bir haber yapılmıştır.

Belli bir süredir birtakım sosyal medya profilleri ve trolleri tarafından gündeme getirilmeye çalışılan ama ciddiye almaya gerek bile duymadığım bu karalama kampanyasına ilgili gazetenin gerçek dışı bu haberle katılması manidardır ve akıl tutulmasıdır.

Siyasi partiler, şeffaf, saydam ve halka ait organizasyonlardır. Anayasa ve kanunla çerçevelenmiş, milletin, kuralların ve teamüllerin oluşturduğu yapılardır. Milyonlarca gönüllüsü, üyesi ve sevenleri vardır. İddia sahiplerinin kendi zihinlerinde kurguladıkları gibi bir yola ihtiyaç duymaz ve tevessül etmezler. Aksine anlaşılıyor ki bu yöntemler meçhul iddia sahiplerinin alamet-i farikasıdır.

Ciddiye alınıp gündem bile teşkil etmemesi gereken bu sanal itibar suikastçilerinin bir süredir hedef gösterdikleri şahsımı ve partimizi sosyal medyadaki profil ve fake hesaplarla ilişkilendirme gayreti kelimenin tam anlamıyla yanlışlık ve acizliktir.

Sosyal medya mecraına hakkettiğinden fazla değer verip orayı bir operasyon merkezi olarak kullanan, şantaj, hile, entrika, senaryo oluşturup buradan psikolojik harp yürüttüğünü sananlar bilsinler ki ülkemizin asli gündeminden ve milletimizin yüksek ferasetinden uzaktırlar ve yanılgı içindedirler. Bu itibar suikastçilerinin yapmaya çalıştığı kirli savaşın ne amaçladığını ve ne olduğunu biliyorum.

Aziz milletimizin bir bölümü gibi hüsn-ü zan beslediğim, mensubiyetlerine saygı ile baktığım bir birlikteliğin itibar suikastçilerinden oluşan hezeyan yüklü  şahsiyetler tarafından ne noktaya götürüldüğünü üzüntü ile müşahade ediyorum. Bugüne kadar söylediğim ve bugünden sonra söyleyeceğim sözü sakınmadan, çekinmeden ve bir siyasi hesap yapmadan söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Çünkü hesabımız siyaset değil millet ve bu güzel ülkedir.

İnsafsızca tuzak kuran ve huzuru bozan bu itibar suikastçilerini aziz milletimizin vicdanına ve Cenab-ı Hakk’a havale ediyorum.

Süleyman Soylu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı