Türkiye’nin İnovasyon Markası 70 Yaşında

Ülkemizin istihdam politikalarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR); 1946 yılında İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU olarak faaliyete geçtiği günden bugüne kadar kamu istihdam kurumu olarak istihdam piyasasının bütün bileşenlerine hizmet vermekte ve etki alanını giderek genişletmektedir.

İkibinli yıllarda köklü bir yeniden yapılanma sürecine giren İŞKUR, 2003 yılından bugüne kadar 1 milyon 700 binin üzerinde kişinin faydalandığı aktif istihdam programları ile iş arayan vatandaşlarımızın nitelik eksikliği ve mesleksizlik sorununu çözerek işgücü piyasasında etkin bir konuma gelmiştir. Beceri geliştirme ve meslekleştirmenin temel taşıyıcısı olan İŞKUR halen bu hizmetlerini “mesleki eğitim kursları”, “işbaşı eğitim programları” ve “girişimcilik eğitim programları” ile devam ettirmektedir.

21.yüzyılın i̇novati̇f markası olarak tanımladığımız İŞKUR’un kurumsal kapasi̇tesi̇ arttırılmış, daha etki̇n bi̇r yapıya kavuşturulmuştur. 2002 yılında 125 bi̇n 71 ki̇şi̇yi̇ i̇şe yerleşti̇ri̇rken, 2015 yılında
889 bi̇n 640 kişiyi i̇şe yerleşti̇rmi̇ş, aynı yılda işe yerleşti̇rme oranını ise yüzde 41,8’e taşımıştır. Kurum önemli̇ bi̇r açılımı da açık i̇ş konusunda gerçekleşti̇rmi̇şti̇r. Kayıtlı i̇ş arayanla i̇şçi̇ arayanı buluşturmak i̇çi̇n i̇şyerleri̇ndeki̇ açık i̇ş sayısını da taki̇p eden İŞKUR, 2002’deki̇ 139 bi̇n 205 açık i̇ş rakamını 2015 sonu i̇ti̇barıyla 2 mi̇lyon 43 bi̇n 256’ya çıkarmıştır.

Bugün 81 ilde il müdürlükleri ve hizmet merkezleri ve 8 bin çalışanı ile 79 milyon vatandaşımıza hizmet veren İŞKUR, 70 yıldır bu ülke ve insanlarımız için çalışmanın “Türkiye’nin istihdam kapısı” olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Bu vesileyle, istihdam piyasasının amiral gemisi konumuna gelmiş olan İŞKUR’a kuruluşundan bugüne kadar hizmeti geçen bütün bakanlarına, genel müdürlerine ve çalışanlarına ve şükranlarımı sunuyor gelecekte daha büyük hizmetlere imza atacağına olan inancımla bu önemli kurumumuzun 70. Kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Süleyman SOYLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı