Sosyal güvenlik sistemimizin üç önemli süreci var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim sosyal güvenlik sistemimizin üç önemli süreci var. Birincisi sürdürülebilirlik, ikincisi vatandaş memnuniyet, üçüncüsü ise vazgeçemeyeceğimiz mali disiplinimizdir.” dedi.

Soylu, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) düzenlenen “Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu” toplantısında, devletler ve hükümetlerin verdiği kararların, vatandaşlar ve paydaşlarla ortak bir noktada buluşabilmesi halinde karşılık bulduğunu söyledi.Uygulamadaki sosyal güvenlik sisteminin sosyal tarafların görüşleriyle şekillendiğini belirten Soylu, şöyle konuştu: “Bizim sosyal güvenlik sistemimizin üç önemli süreci var. Birincisi sürdürülebilirlik, ikincisi vatandaş memnuniyet, üçüncüsü ise vazgeçemeyeceğimiz mali disiplinimizdir. Yani gelecek nesillere yönelik sorumluluk hissimiz. Toplum hayatında 20 yıl, 30 yıl uzun süreçler değil. 200 yıllık perspektiften baktığınızda 20 yıl, 30 yıl çok küçük bir zaman dilimidir. Yıllar önce tedavi olmak için hastane önünde, emekli maaşları için banka önündeki insan kuyruklarını çok net hatırlıyorum. Bu tablolar ne mutlu ki geride kaldı. Bu sadece hükümetimizin başarısı değil, sendikaların, sosyal tarafların da desteğiyle elde edilmiş toptan bir başarıdır.”

“Kayıt dışı istihdam yüzde 32’ye düştü”

Vatandaşların istediği hastaneye gidebilmesini sağlayıp hastane kuyruklarına son verildiğini anımsatan Soylu, “Medula” ve “Akılcı İlaç Kullanımı” da dahil birçok uygulamayla sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırıldığını söyledi.

Soylu, yüzde 52’ler seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranının da yüzde 32,6’ya düşürüldüğüne dikkati çekerek, sistemi daha da iyi bir noktaya taşımak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Sosyal güvenlik alanında şimdiye kadar yapılanları “birinci faz reformlar” olarak niteleyen Soylu, “Sosyal güvenlik alanında şimdi ikinci faz reforma ihtiyacımız var. Bunun hazırlıklarını düzenlediğimiz toplantılarla yapıyoruz. İnşallah çok yakın bir zaman diliminde ikinci faz reformu da Sosyal Güvenlik Kurumunun sistemine dahil edeceğiz.” dedi.