Nitelikli iş gücü stratejik bir önem kazandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı SüleymanSoylu, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı’na ilişkin, “Sahip olduğumuz nitelikli insan gücünü değerlendirmek ve uluslararası alanda nitelikli insan gücünden yararlanmak için bu düzenlemeyi getirdik.” dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli yabancı iş gücü dengesi kurularak, nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını öngören “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”nın görüşmelerine başlandı.

Tasarıyla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, artık günümüzde nitelikli iş gücünün stratejik bir önem kazandığını belirtti.

Ülkelerin nitelikli iş gücüne sahip olmak için kolaylaştırıcı uygulamalara geçtiğini ifade eden Soylu, Türkiye’nin de bu çerçevede rekabet edebilirliğini artırmak ve beyin göçünden yararlanmak için çalışmalara başladığını kaydetti.

Soylu, “Sahip olduğumuz nitelikli insan gücünü değerlendirmek ve uluslararası alanda nitelikli insan gücünden yararlanmak için bu düzenlemeyi getirdik.” dedi.

Son 10 yılda çalışma izni başvurularının katlanarak arttığını ve 165 farklı ülkeden başvuru alınma noktasında bulunulduğunu anlatan Bakan Soylu, mevzuatın, uluslararası ve ulusal düzenlemelerle uyumlu hale getirildiğini vurguladı.
Yıllarca Türkiye’den başka ülkelere göç eden nitelikli iş gücü konusunda ciddi şekilde hayıflanıldığını belirten Soylu, “Allah’a şükürler olsun uluslararası yatırımlar, teknolojik yatırımlar, milli gelirin geldiği nokta itibariyle bugün biz de dışarıdan beyin göçünü alabilme noktasına geldik.” diye konuştu.

Soylu, uluslararası nitelikli işgücünü ülkeye çekebilme amacıyla birçok ülkeden uygulamaları iyi inceleyerek, irdeleyerek tasarının hazırlandığına işaret etti.
2015 yılı itibariye ortalama 85 bin yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracat ettiğini aktaran Bakan Soylu, bu konuda titiz davrandıklarını ve bu başvuruların 75 binine izin verildiğini bildirdi.

Türkiye’ye sadece dışarıdan iş gücü gelmediğini, yurt dışına da iş gücü gönderdiğini vurgulayan Soylu, 2006-2016 yıllarında 571 bin kişinin yurt dışında çalışmaya gittiğini aktardı.