İyi ve güzel olan ne varsa onun şahsında bulduğumuz, bir Hadis-i kudsi’de “habibim, seni yaratmasaydım, kâinatı yaratmazdım” hitabına mazhar olan sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin büyük mucizelerinden birinin yıldönümüne, Miraç Gecesi’ne kavuşmuş bulunuyoruz.

Kuran-ı Kerim’de ayetlerle de işaret edilmiş bulunan bu önemli hadiseden ilahiyat ilmiyle uğraşanların çıkaracağı dersler ve işaretler bir tarafa bırakılırsa, bizler gibi sıradan insanların da kendi hayatlarıyla ilgili olarak kendi akıllarıyla çıkaracağı dersler ve ibretler mevcuttur.

Siyasetle uğraşan bir insan olarak Miraç hadisesine baktığımda gördüğüm şudur: Bir cahiliyet toplumunun ortasında Allah’ın dinini yaymak üzere büyük bir mücadeleye girişen bir peygamber. Elinde dağlar gibi altınları, uçsuz bucaksız orduları olmadan aldığı tebliğ görevini yerine getirmeye çalışan, insanların en şereflisi. Ve bu mücadelede üzüldüğü, sıkıntıya düştüğü dar bir zamanda ona güç veren, ona bu görevi bahşeden yüce yaratıcıyla yapılan mucizevi bir görüşme. Ve o görüşmenin neticesinde yeni bir şevk, yeni bir güç ve arka arkaya gelen başarılar, aşamalar.

Tarih ve olaylar bize gösteriyor ki, toplumlarına bir değer katmış, onlar için mücadele etmiş, onları bir üst seviyeye taşımış bütün liderler ve devlet adamları, mücadelelerinin kaynağına inmişler ve onlardan destek almışlardır. Mücadelenin temel gücü halktır ve halka inerek, onlardan güç alarak, onlardan görüş alarak mücadelelerini sürdürmüşler ve başarıya ulaşmışlardır. Rahmetli başvekilimiz Adnan Menderes, milletimizin kalkınma mücadelesinde bunun bir örneğini vermiştir. Bir davada sıkıntıya düşüldüğü zaman, o davanın kaynağına, sahibine başvurmak en sağlam, en garantili yoldur.

Bu kutlu hadise, bizlere bir dipnot daha vermiştir. Liderlerin ihtiyaç duyduğu bu temel gücün yanında, onlara bir de “o söylüyorsa doğrudur” diyebilecek kadar Hz.Ebubekir (R.A.) gibi bağlı dava arkadaşları lazımdır. Liderinin yürüdüğü yolda başa gelecek her türlü eziyete sabredecek, kendi akıl sınırlarını zorlasa bile kararlarına uyacak, tam bağımlı, tam disiplinli yol arkadaşlarıyla yürünen hiçbir yol başarıya uzak olmayacaktır.

Hayatının her anı, insanlığa bir ışık olmuş o kutlu peygamberin şefaatinin, duasının milletimiz ve bütün müslüman dünyasının üzerine olmasını temenni ediyor, bu vesileyle Miraç Kandilinizi tebrik ediyor, hayır ve esenlikler temenni ediyorum.

Süleyman Soylu