Yaratıldığından beri dünyanın üzerine binlerce yıldır her gün güneş doğmakta ve dünya bu ışıkla aydınlanmaktadır. Fakat bu, sadece yerküreyi ve içindekilerin fiziki şartlarını aydınlatan bir aydınlıktır.

Dünyaya zaman zaman gelmiş büyük insanların manevi bir ışık olduğu benzetmesi her zaman söylenegelmiştir. Fakat bu benzetmeler ise her zaman belli toplumlara ve çevrelere göre sınırlı kalmış, kaynağını da o büyük insanları seven belli kesimlerden almıştır.

Oysa bir insan var ki, yaratılış gayesi, insanlar tarafından değil bizzat yaratıcının kendisi tarafından bütün insanlığa hatta alemlere bir ışık, bir rehber, bir önder olduğu şeklinde açıklanmıştır.

Kuran-ı Kerim’de Enbiya Suresi 107. ayetinde “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” buyurulmaktadır.

Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)’nin övgüsü, bizzat Allah tarafından yapılmış ve sadece dünyaya değil bütün alemlere bir rahmet nişanesi olarak gönderildiği açıkça beyan edilmiştir. Onun bu özelliğine en büyük işaret ise 1400 yıldır saçtığı nurun sönmemesi, onun ümmetinin o doğru yolu terk etmemiş olmasıdır. Dünyaya ışık olduğu iddia edilen hiçbir liderin etkisi ve yarattığı bağlılık bu kadar uzun ömürlü, geniş kapsamlı ve aşk dolu olmamıştır. İşte bu, onun ilahi kaynaklı üstün vasıflarının neticesidir.

Bu vesileyle İslamiyetle tanıştığı ilk günden beri kalbi Allah ve Peygamber sevgisiyle dolup taşan, sevgisinin ve hayatının ortaya çıkardığı eserlerin en güzellerini onlara ihtaf ederek daima onları yücelten necip milletimizin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede parlayan nurlu yolda daha nice yıllar birlikte yürümeyi temenni ediyorum.

Süleyman Soylu