Dini ve milli bayramlar, sadece bir kutlama olmanın çok ötesinde, çoğu zaman toplumsal hayatın ihtiyaç duyduğu manevi gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak hususunda çok önemli bir işleve sahiptir.

Milli bayramlar, bir bayrak altında ortak paydalarımızın, ortak bir tarihimizin ve geleceğimizin olduğunu bize hatırlatırlarken, dini bayramlar da kul ile Allah arasındaki yakınlaşmaya vesile olmasının yanısıra, toplumdaki fertlerin birbirlerine olan yakınlaşmasını pekiştirmek, her kesimden insanın birbiriyle daha yakın ilişkiler kurmasını, ortak duygu ve düşüncelerde bir araya gelmesini sağlar.

Milletimizin değişik katmanları arasında fikir ayrılığı tohumlarının ekilmeye çalışıldığı bu günlerde, mübarek Kurban Bayramı’nın toplumumuza bir manevi ilaç gibi geleceğini umuyor, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, bölgesel ve etnik kökeni ne olursa olsun Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkesin kardeşlik bağıyla birbirine daha sıkı kenetlenmesine vesile olmasını diliyorum.

Bu itibarla aziz milletimizin, çok kıymetli dava arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bu güzel ülkede ailesi ve sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve uzun ömür sürmesini temenni ediyorum.