KIRMIZI IŞIK İHLALİNE YENİ CEZA YOLDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır vasıtalarda hız sınırlayıcılarının zorunlu hale getirileceğini belirterek, “Otobüs, kamyon, çekici̇ ve belli̇ bir tonajın üzerindeki kamyonetlerde, gaza basılsa bile aracın belli̇ bir hızın üzerine çıkamayacağı bir sistem getiriyoruz. Sistem uygulamaya geçtiğinde, otobanda binek aracınızla 120 ile giderken bir otobüs veya kamyon sizi̇ aşırı bir süratle sollayamayacak. ” dedi.
Soylu ayrıca, son 5 yıl içinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen 17 bin 682 kazada toplam 140 vatandaşın hayatını kaybettiğin ifade ederek, “Bu itibarla kırmızı ışık ihlallerinin tekrarında, ehliyetin geçici̇ olarak geri̇ alınması için çalışmalar yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Soylu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen “Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, plakaya ceza uygulaması i̇le cezanın sürücüye yazılması arasında denge sağlanmaya çalışılacağını söyledi.

Trafikte ölümleri azaltma noktasında en etkin önlemlerden birisinin emniyet kemeri olduğuna işaret eden Soylu, denetimlerin yanı sıra KGYS, EDS ve PTS üzerinden alınan görüntülerle hem ön hem de arka koltukta emniyet kemeri̇ takmayanların tespitinin yapılacağını belirtti.

Türk Standartları Enstitüsüyle beraber elektronik denetleme sistemini, ortalama hızın üzerine inşa ettiklerini anlatan Soylu, bu uygulamanın ilk önce Konya’da hayata geçirildiğini, sistemi tamamlayan illerin de hemen uygulamaya başlayacağını bildirdi.

Soylu, Başbakanlık tarafından yapılan bir düzenlemeyle saat 00.00-06.00 arasında herhangi bir araçla tarım işçilerinin toplu halde bir yerden bir yere taşınmasının yasaklandığını hatırlatarak, bundan sonra kış genelgelerinin yanı sıra yaz genelgelerinin de yayımlanacağını kaydetti.

Ağır tonajlı araçlara hız sınırlayıcılar

Trafik kazalarında 5 ve üzeri̇nde kusuru bulunduğu tespit edilen 10 bi̇n sürücüden ilk aşamada binine eği̇ti̇m veri̇leceğinianlatan Soylu, bu sayıyı 10 bine tamamlayacaklarını belirtti.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“En ci̇ddi̇ yeniliklerinden bi̇ri̇ olarak ağır vasıtalarda hız sınırlayıcılarının zorunlu hale gelmesini sağlayacağız. Bu zorunluluk halen yasal olarak mevcut. Yeni̇ dönemde bu yasal zorunluluğun fiili̇ olarak hayata geçirilmesini de gerçekleştireceğiz. Otobüs, kamyon, çeki̇ci̇ ve belli̇ bi̇r tonajın üzerindeki kamyonetlerde, gaza basılsa bi̇le aracın belli̇ bi̇rhızın üzeri̇ne çıkamayacağı bi̇r si̇stem getiriyoruz. Bu si̇stem, zaten belli̇ model araçların i̇çi̇nde aslında teknik olarak mevcut. Buna ilişkin set up ayarlarının yapılması sağlanacak ve bunun deneti̇mi̇ yapılacaktır. Tabii bu noktada Bi̇li̇m, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla i̇ş birliği i̇çi̇nde olacağız. Böylelikle, özellikle ağır tonajlı bu araçların hız sınırı ihlali neticesinde karıştığı kazaların önüne geçmiş olacağız. Si̇stemuygulamaya geçtiğinde, otobanda binek aracınızla 120 i̇legi̇derken bi̇r otobüs veya kamyon si̇zi̇ aşırı bi̇r süratle sollayamayacak. İşi̇n özü bu. ”

Cep telefonu kullanımına sıkı takip

Sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanmasının sakıncalarına değinen Soylu, cep telefonu kullanımının, kaza riskini̇ 8 kat artırdığını, sürücü reaksiyonlarını yüzde 35, direksiyon hakimiyetini ise yüzde 91 oranında düşürdüğünü vurguladı. Soylu, “Önceleri̇ sadece telefonla konuşmayı engellemenin peşindeydik. Bugün maalesef bir de sosyal medya kullanımı eklendi. Bırakın telefonla konuşmayı bir de akıllı telefonlarla yorum yazanlar bile var. Ne kendi ne de başkalarının hayatını bu şekilde tehlikeye atmaya kimseninhakkı yoktur. Dolayısıyla bu noktadaki denetimlerimizi de artıracağız ve tıpkı emniyet kemerinde olduğu gibi̇ KGYS, EDS ve PTS üzerinden cep telefonu kullanımlarının tespitinisağlayacağız.”

Soylu, tedbirler sonucunda, Kurban Bayramı’nda trafik yoğunluğunun yüzde 20 artmasına rağmen ölümlü trafik kaza sayısında yüzde 15’lik azalma olduğunu dile getirdi.

Kaza sonrası acil müdahalelerde reaksiyon süresinin azaltılmasının, belgenin ikinci önemli konu başlığı olduğuna dikkati çeken Soylu, bu kapsamda şehir hastanelerininkurulduğu ve kurulacağı yerlerle 112 acil müdahale merkezlerinin hızlı müdahaleye imkan verecek şekilde yeniden konuşlandırılması konusunda çalışma yapılacağını bildirdi.

Soylu, eylem belgesinin üçüncü bölümünü trafik güvenliğinde personel eğitim, destek ve kapasitenin artırılmasına ayırdıklarını belirterek, bu noktada atılan önemli adımlardan birinin yaka kamerası uygulaması olduğunu söyledi. 8 bin 275 yaka kamerasının personele dağıtıldığını belirten Soylu, bu sayının gelecek yıl 11 bin 275’e çıkmasının ve 2 yıl içindebütün denetim elemanlarına kamera dağıtılmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Trafik kural ihlali tespit tutanağı eğitimleri̇” ile genel kolluk birimlerinin de gerektiğinde trafik kuralı ihlallerinde tespit yapabilmesi imkanını genişleteceklerini belirterek, gelecek yıl sürücü belgesi işlemlerinin nüfus idarelerine, araç tescil işlemlerinin ise noterlere devredileceğini hatırlattı.

“Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 yılda 140 vatandaş yaşamını yitirdi”

Uzmanlaşmanın artması amacıyla trafik birim amir ve personelinin zorunlu olmadıkça görev birimlerinin ve branşlarının değiştirilmemesine özen gösterileceğini kaydeden Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Mesleki̇ konulardaki eğitimlerin yanı sıra trafik personelimize ‘halkla ilişkiler ve iletişim’ konularında da eğitim verilecek. 4-17 yaş arası çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik ‘trafik dedektifleri̇’ projesiyle 3 milyon 255 bi̇nçocuğumuza eğitim verilmiştir. Eylem planımızın 4. bölümü, projelerden oluşmaktadır. İllerde uygulanan örnek mahalli̇ trafik uygulama ve projeleri̇ ile ilgili ortak bir havuz oluşturulacaktır. Karayolu trafik güvenliğini sağlama konusunda üniversite ve STK’larla iş birliği artırılacaktır. Trafikteki ölümlerin 2015’e göre 2023’te yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik hedefin sağlanmasına çalışılacaktır. Eylem planımızın son bölümü, yapılması gereken, kamuoyunda ilgili taraflarla tartışılması gereken mevzuat düzenlemeleriyle ilgilidir. Yaya öncelikli trafik, ceza tolerans uygulaması, cep telefonu i̇le kural ihlallerini bildirme, özellikle otobüs ve tırlarda güvenli takip mesafesini sağlayacak teknik düzenlemenin zorunlu hale gelmesi gibi̇ konular üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Kırmızı ışık ihlallerinde para cezası ile birlikte, ihlalin tekrarı halindebelgenin geçici̇ süreyle geri̇ alınması yaptırımı getirilecektir.”

Son 5 yıl içinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen 17 bin 682 kazada toplam 140 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 35 bin 573 kişinin ise yaralandığını ifade eden Soylu, “Bu itibarla kırmızı ışık ihlallerinin tekrarında, ehliyetin geçici̇ olarak geri̇ alınması i̇çi̇n çalışmalar yapılacaktır. Karayolu trafik güvenliği kurulunun Bakanlıklararası Koordinasyon, etken karar alma ve uygulama misyonunu gerçekleştirebilmesi için yapısının değiştirilerek üst düzey temsil sağlanmasına çalışılacaktır. Yol kenarı denetim istasyonlarında yapılan denetimlerde, Ulaştırma Bakanlığına bağlı denetim personeli̇ tarafından trafik, takograf ve ceza uygulaması yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığı ile beraber çalışacağız. Psiko teknik değerlendirme raporlarında, sahteciliğin önlenmesi için, maalesef böyle bir dert de var, bir hastaneye gidiyor alamıyor, öteki hastaneye gidiyor, psiko teknikten olumlu raporunu alıyor, geçiyor sonra bir trafik canavarı olarak devam ediyor, Sağlık Bakanlığınca tescil birimlerine elektronik ortamda bilgi gönderilmesinin sağlanması i̇çi̇n ortak çalışma başladı. Trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde park alanlarının yetersizliği ve kullanımıyla ilgili yerel yönetimlerce çalışma yapılmasına ağırlık verilecektir.” ifadelerini kullandı.

Emniyet şeridi kullanımına yeni düzenleme

Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’nin bu gibi çalıştaylarla daha ileri noktalara taşınacağına olan inancını ifade eden Soylu, “Biz 15 bin aracı, emniyet şeridinden geçmesi için nitelendirmişiz. Buna bir çözüm getirdik. Bundan kim istifade ediyor? Adam belediyede şef, üstüne lambayı takıyor, önüne çakarları takıyor, geçiyor. Bir şeyi çok yakın zaman içerisinde hayata geçiriyoruz, artık bundan sonra bizim kanunumuzun verdiği bir ayrıcalık var. Kanunun vermiş olduğu imtiyazlar ve ayrıcalıklar var. Bunların dışında kimse emniyet şeridinden geçemeyecek. Kimse kusura bakmasın. Kimin nasıl geçeceği, bizim polis arkadaşlarımızın ellerindeki telefonlarda, tabletlerinde ve bilgisayarlarında bu plaka var mıdır, bu plaka yok mudur diye ortaya koyabilecek bir anlayışı da çok yakın bir zaman içerisinde hemen yeniliyoruz. Ondan sonra da bu konudaki hadiseyi gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.