“İddiaların hepsini tetkik ediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Adana’da seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini bildirdi.

Soylu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçimin yürütülmesi ve seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesi açısından Adana’nın hak etmediği, AK Parti’nin mağdur olduğu işlemlerin söz konusu olduğunu savundu.

AK Parti İl Başkanlığının, gün içinde bu konuları seçim kurullarına intikal ettireceğini belirten Soylu, şunları söyledi:

“Adana’da tutanak hatalarının, sandık başlarında yapılan itirazların kale alınmamasını ve kamu düzeni açısından da birtakım eksikliklerin olduğunu arkadaşlarımız müşahede ettiler. Sandık başında gördükleri her türlü eksikliğe, usule aykırı işlemlere itiraz eden bir sandık başı yapılanması söz konusu. 50 bin civarındaki geçersiz sayılan oy var. Geçersiz sayılmasının mazeretini kanunda, genelgelerde belirtilen geçersizlik hallerinin dışında olduğunu iddia ettiğimiz birtakım değerlendirmelerimizi inşallah önümüzdeki saatler içerisinde ilçelerimizde, seçim kurullarımıza müracaatlarımızla test etmeye çalışacağız.”

Oyların, birleştirme tutanaklarına aktarılması sırasında yanlışlık yapıldığını öne süren Soylu, şunları kaydetti:

“AK Parti’nin yaklaşık 98 oy aldığı 1405 nolu sandıktaki oylar birleştirme tutanağında Büyük Birlik Partisi’ne yazılmış. Bu, örneklerden bir tanesi. Birçok örneğin olduğunu arkadaşlarımızın tespit ettiği, genel merkezimize intikal eden tutanaklar ile birleştirme tutanakları arasında bilgisayar programımızın çıkardığı eksiklikleri de çok net şekilde gördüğümüz bir durum söz konusudur. Bu tip kaydırmalar, hatalar, eksiklikler, maddi hatalar konusunun, seçim sonucunu etkileyebileceğini düşünüyoruz. Özellikle 2009 seçimlerinde bir tecrübemiz söz konusudur. Maalesef Adana’da uzun zamandan beri bir mekanizma işliyor. Bu mekanizma, seçim hukuku açısından kıymetli Adanalıların vermiş olduğu oyların adaletli bir şekilde tahakkuk etmesini, sonuca ulaşmasını engelliyor. Seyhan’da 2392 numaralı sandıkta biz 108 oy almışız. Halkların Demokrasi Partisi 87 oy almış, Cumhuriyet Halk Partisi 31 oy almış, Milliyetçi Hareket Partisi de 24 oy almış. Bu sandıktaki 108 oy, maalesef Büyük Birlik Partisi’ne yazılmış. Burada sehven, kötü niyet dışı bir hatanın olduğunu hepimiz kabul etmek isteriz, böyle bir yola kimsenin tevessül edemeyeceğini düşünmek isteriz.”

Hatay’da 85 sandıkta AK Parti’ye tek oy bile çıkmamasının düşündürücü olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

“52 milyon seçmen, kendi iradesini pazar günü sandıkta ortaya koydu. Memleketin bazı yerlerinde bu iradeyi sakil hale düşürecek sonuçlar var. Örneğin Hatay’da AK Parti, 85 sandıkta sıfır çekmiş. Türkiye genelinde yüzde 45 oy alan bir siyasi partinin bir ilde 85 sandıkta sıfır çekmesi, tüm istatistiki değerlendirmeleri alt üst eder. Dünyanın hiçbir yerinde kimseyi buna inandıramazsınız. Ya çok özel bir durum olması lazım ya da çok farklı bir sonuç oluşturması lazım. Bunların hepsini tetkik ediyoruz.”

Soylu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimin galibinin, demokrasi ve millet olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu seçime herhangi bir yerel seçim gibi gitmediğini ifade eden Soylu, “AK Parti bu seçimlere, 12 yıldır ortaya koymuş olduğu istikrar, ekonomik büyüme, ilerleme mücadelesi ve Türkiye’nin dünya ölçeğinde gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği yeri alma mücadelesi konusundaki iddiaları, halkın bu konudaki talepleri, muhalefet partileri ve muhalefet partilerinin dışındaki unsurların, organizasyonların iktidara karşı cepheleşmesiyle birlikte girdi” diye konuştu.

Soylu, milletin verdiği kararın 2023’ün, 2053’ün, 2071’in ancak istikrar ve huzur içerisinde uygulanan politikalarla ortaya konulabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Seçim sonuçlarından anlaşılan bir beyan daha var ki uzun yıllardan beri AK Parti kadrolarının idare ettiği yerel yönetim, şehircilik anlayışı ve diğer taraftan o ‘medeniyetimiz ve insan’ dediğimiz kavramların milletimiz tarafından hüsnü kabul gördüğü ve bütün her şeye, olumsuz kampanyalara rağmen normal seçimlerin dışında seyreden, cereyan adan haksız isnatlara rağmen ve gerek içeriden, gerek dışarıdan oluşturulan olumsuz havaya rağmen AK Parti, yüzde 45,5’lik oy oranıyla şükürler olsun ki bu milletin teveccühüne mazhar olmuştur. Oy kullanırken hiç kimseye müdahale edilmeden, en azından bizim görebildiğimiz, bizim takip edebildiğimiz çerçeve içerisinde kendi iradesi ve kararıyla birlikte önemli ölçüde değerlendirmelerini net bir şekilde ortaya koymuştur ve seçimin net bir sonucu olmuştur. Elbette ki itirazlar olacaktır, her seçimde olduğu gibi… Bir takım maddi hatalara, eksikliklere, aksaklıklara, yanlışlıklara, değerlendirmelere karşı muhakkak ki bu, her siyasi partinin kendi hakkı, bunu kullanabilme durumu söz konusudur. Ancak şu vardır, 1946 seçimleri hariç 1950’den beri bu büyük millet bir şeyi çok iyi başarmıştır. Başardığı şey şudur; bütün dünyanın da takdir ettiği ve bütün gözlemcilerin takdir ettiği yakın tarihimizin üzerinde özellikle ısrarla durduğu mesele, Türkiye’de seçim sisteminin halk tarafından kabul edildiği, benimsendiği ve seçim konusunda herhangi bir şaibenin, seçimin tamamı açısından olmaması hususu, milletimiz tarafından da bu meselenin kabul görmüş prensipleri açısından da Türkiye başarılı bir tarihsel çerçeve, çizgi içerisinde bunu yürütmektedir.”

“Türkiye, yerel seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır”

“Türkiye 30 Mart 2014 seçimlerinden demokratik açıdan, milli irade açısından ve seçim sathında ve seçim sathından önce gelişen olaylar açısından alnının akıyla çıkmıştır” diyen Soylu, şöyle devam etti:

“Millet, söylenmemiş hiçbir şey kalmamasına rağmen, yalan, dolan, iftira ve bütün bunların üzerinden nifaklar ve bir kısmı hala devam ediyor, hadiselerle birlikte milletimiz kendi kararını sandıkta ortaya koymuştur, demokrasi böyle bir şeydir. Kazandığımız yerler var, kaybettiğimiz yerler var. Gerek kazandığımız gerekse kaybettiğimiz yerlerde hep beraber hukuki bir takım itirazların dışında sonuca rıza gösteren bir hali bugün ortaya koyuyoruz. Yani, ‘Niçin İzmir’i kaybettik, kaybetmemeliydik’ diye bir söz ortaya getiriyor değiliz. ‘Niçin Kars’ı kaybettik, kaybetmemeliydik, onun için gereğini yapacağız’ diye hal ortaya koyuyor değiliz. Nasıl Antalya’yı kazanmışsak, Balıkesir’i kazanmışsak, nasıl yüzde 45 oy almışsak elbette ki diğer siyasi partiler de kendi oylarını, performanslarını ortaya koyarak, Türkiye’de birçok yeri, 560’a yakın ilçe, 50’ye yakın il ve belde belediye seçimlerinde önemli bir orana ulaşan AK Parti ve diğer siyasi partiler var. Bunu hazmetmek lazım, buna da tahammül etmek lazım, hoşgörüyle kabul etmek gerekir. Seçim içerisinde, özellikle siyasi çerçeve içerisinden söylüyorum, söylenen sözlere bugün seçim sathında ve sandıkta halkın verdiği mesajı görmezden gelmek, çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki bu, siyaset açısından da seçimin sonuçlarının verdiği mesajı almama açısından da kabul edilebilir bir şey değildir. Siyaset, kuru inadı kaldırmaz. Eğer bu büyük millet AK Parti’ye, iddia edildiği gibi kamuoyu araştırmalarında yansıtıldığı gibi yüzde 30 civarında bir oy vermiş olsaydı elbette ki AK Parti, bunu değerlendirirdi, Türkiye değerlendirirdi, bunu dünya değerlendirirdi. Ama tam tersi durum söz konusuysa anlaşılıyor ki muhalefet partileri de hem siyaset bilimine hem ortaya koymuş oldukları siyaset tavrı, bu seçime girerken kurdukları ittifakları ve bu seçimde ortaya attıkları iddialara ve halkın buna karşı bakışına ciddi bir şekilde analize muhtaç değerlendirme yapmalıdırlar. Bunu yaparlarsa Türkiye açsından da ülkemiz açısından da son derece faydalı olacağını düşünüyorum.”

“Siyaset, doğru yoldan ayrılanları affetmez”

Soylu, vakıf ve derneklerin de siyaset içerisinde bulunma hakkına sahip olduğunu dile getirerek, “Ama canhıraş bir iktidar devirme operasyonu, elbette ki kendisine yakışmayacak organizasyonlardan gelince halk da buna gerekli cevabı en güzel şekilde vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edecektir. Siyaset, doğru yoldan ayrılanları affetmez. Halk, kendi karşısında cereyan eden olayları değerlendirir, sabreder, bunu şiddetle, öfkeyle, farklı türlü yollarla değil, kendisine insanlığın sunmuş olduğu en asil yolla, yani sandık ve demokrasiyle ortaya koymaya çalışır ve bu gerçekleşmiştir” dedi.

“Bizim beklentimiz, özellikle Türkiye’de yerel seçimler açısından çok önemli bir başarı elde eden AK Parti’yi, muhalefet partilerinin ve Türkiye’deki birçok yapının tebrik etmesiydi” diyen Soylu, seçimden önce halkı yanıltmaya, oy konusunda kararını değiştirmeye yönelik kamuoyu araştırmalarını eleştirdi.

Bazı kamuoyu şirketlerinin, AK Parti’nin oyu üzerinde özellikle Ankara ve İstanbul’da manipülasyon yaptığını savunan Soylu, seçim sonuçlarıyla buna en güzel cevabın verildiğini kaydetti.

Soylu, bir gazetecinin, “Hatay’da da seçim sonuçlarına itiraz edecek misiniz?” sorusuna, “Hatay’daki seçim 3 bin küsür oyla gitti. Sıfır çektiğimiz sandık sayısı neredeyse 80-85 civarında. Yani 24 bin kişinin bulunduğu topluluk, küme halinde AK Parti’ye oy vermemiş. Bu ne kadar akla yatkın? Bunu ben kendime izah edemiyorum. Orada da bir çok maddi hatalar var, kaydırmalar var. Sadece Hatay’da, bize gelen tutanaklarda aleyhimize 11 bin 500 fark var. Bunların hepsinin değerlendirilmesi, açıklığa kavuşturulması lazım” yanıtı verdi.

Basın toplantısına, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti Adana milletvekilleri Fatoş Gürkan ve Mehmet Şükrü Erdinç ile AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun da katıldı.