İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI

Biyolojik olanlar haricindeki insanın belki de en hayati ihtiyacı olan “güvende hissetme”, 21. yüzyılın en önemli sorunu olarak karşımızda durmaktadır. Ama sadece tüm insanlık için… Kadınların güvenlik ihtiyacı, karşı karşıya kaldıkları tehdit ve şiddetin mazisi ise maalesef insanlık tarihi kadar eskidir.

Asıl korkutucu olan şu ki; bu tehditlerin insanlığın gelişimine paralel olarak azaldığını söyleyemiyoruz. Bir yandan cinsiyet eşitliği sıralamasında liste başı ülkelerin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sıralamasında oldukça kötü olduğunu görüyoruz. Öte yandan uzaya çıkacak kadar gelişmiş, kendi iddialarıyla bütün dünyaya “güven ihraç” eden ülkenin 2018’de Birleşmiş Milletler’in (BM) 193 üyesi arasında yaptığı araştırmada, “cinsel taciz ve şiddet bakımından kadınlar için dünyanın en tehlikeli 10 ülkesi” arasında gösterildiğini okuyoruz.

Bu fotoğraf, bize kendimizi iyi hissettirmiyor. Bilakis, kadına yönelik şiddet konusunda birbirimize bakarak vicdanımızı rahatlatmak yerine, bu konuda bütün dünyayı tek bir ülke gibi görmeye, bu sorumlulukla davranmaya zorluyor.

Medeniyet tarihimizde, inançlarımızda, kadına verdiğimiz öneme dair pek çok örnek, yüz akı olabilecek pek çok yaşanmışlık bulabiliriz. Ancak bu kariyer, bizim için sadece bir övünç değil, aynı zamanda bir sorumluluktur.

Bu bilinçle, 2002 sonrasında Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunundaki değişiklikler;  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanunun kabulü; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın kabulü gibi birçok adım atılmıştır. Özellikle fiziki şiddetin önlenmesinde aldığımız saha tedbirleri, personel eğitimi, toplum bilinçlendirme çalışmalarının çok olumlu sonuçlarını gördük. 2017’de bu konuda 5041 personelimize eğitim vermişken 2018’de bu sayıyı 47 bin 084’e çıkarttık. Diğer yandan, kadına yönelik şiddet suçunun takibi ve önlenmesinde teknoloji kullanımını da arttırmaya gayret ettik. Bu noktada, bir nevi acil durum panik butonu olarak kullanılabilecek olan KADES yazılımını uygulamaya aldık. Şu ana kadar 60 bin 699 kişi tarafından indirilen, 29 bin 081 aktif kullanıcısı olan bu yazılım neticesinde bize ulaşan ve ekiplerimizin anında müdahale ettiği ihbar sayısı 7 bin 991’dir. Bunların yaklaşık yarısı, tehlike içeren ve ekiplerimizin müdahalesiyle muhtemel bir olumsuzluğun engellendiği ihbarlardır.

Bütün bunların ve burada tek tek sayamadığımız pek çok faaliyetin etkisiyle 2017’de 350 olarak gerçekleşen kadın cinayeti sayısını 2018’de 281’e düşürmeyi başardık. Bu sayı, asla yeterli görmediğimiz ama doğru yolda olduğumuzun işaretini veren önemli bir sonuçtur.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik, sosyal hayat ve aile içindeki rollerini güçlendirme ve güven içinde yaşama haklarına yönelik her türlü tedbiri alma noktasındaki sorumluluğumuzu bizlere güçlü bir şekilde hatırlatmakta, önemli bir farkındalık oluşturmaktadır.

Bu vesileyle güzel bir geleceğin inşası için omuz veren, insanlığa umut veren, emek veren, sadece varlıklarıyla bile dünyayı güzelleştirebilen tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.