İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Soylu’nun mesajı şöyle;

“Önce kadınlar ve çocuklar… Bir afet mahallini terk ederken duyulan, bilindik bir ifadedir. İnsan olarak, koruma önceliklerimizin ne olduğunu anlatan, yeni olmayan, doğal bir yaşama refleksi ve düşünceyi ifade eder.

Her toplumun tarih boyunca kadına verdiği önemi anlatan güzel örnekleri, övünülecek anekdotları vardır. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir topluma “cennet annelerin ayakları altındadır” diyen İslam medeniyetinden,
Hanlarla birlikte idareye ortak oldukları ve sözü geçtikleri için kadınların “Hanım” diye adlandırıldığı Orta Asya Türk toplumuna; saray kadınlarının, yaptırdıkları vakıf eserleriyle efsaneleştiği Osmanlı toplumundan, zamanın gelişmiş devletlerinden önce kadına seçme ve seçilme hakkı veren genç Cumhuriyetimize kadar, bizim tarihimiz de kadınlara verilen değer noktasında çok güzel bir özgeçmişe sahiptir.

İroni odur ki, küresel ölçekte artan terör ve şiddetin de negatif anlamda “önce kadınlar ve çocuklar” demesi, yüzyılımızın utancı olarak karşımızda durmaktadır. İnsanın en korunaklı olduğu yer olması gereken ailenin içinde ortaya çıkan kadına yönelik şiddet; boşandığı eşi tarafından öldürme kastıyla gerçekleşen saldırılar; hiçbir vicdana sığmayan tecavüz ve taciz vakaları; hepimizin önüne ciddi bir ev ödevi olarak durmaktadır.

Türkiye, özellikle 2002’den sonra kadın meselesini ciddi şekilde ele almış, bu konuda toplumun tüm kesimlerine, ayrım gözetmeden kulak vermiş ve yasal mevzuat noktasında önemli değişikliklere imza atmıştır. Uluslararası düzeyde CEDAW Sözleşmesi’nin 2002’deki İhtiyari Protokolü’nün yanı sıra 11 Mayıs 2011’de “İstanbul Sözleşmesi” olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin imzalanması, uluslararası mevzuat adımlarımıza örnek teşkil etmektedir. Bu adımlar doğrultusunda hazırlanan “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” da 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.

İçişleri Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında vakalardan bağımsız olarak sürekli yeni adımlar atıyoruz. Diğer Bakanlıklarımızla işbirliği içinde yürüttüğümüz “Elektronik Kelepçe” gibi projelerin yanı sıra, kendi bünyemizde aldığımız tedbirlerle, oluşturduğumuz birimler ve geliştirdiğimiz yazılımlarla bu olaylara müdahale edebilme, oluşmadan engelleme ve suçluların etkin şekilde takibini sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaratmaya çalıştığı farkındalık, elbette ki kadına yönelik şiddetle sınırlı değildir. İster ekonomik ister sosyal alanda olsun kadınlarımızın karşılaştığı bütün eşitsizlikleri gidermek, toplumsal hayata katılımlarının önündeki bütün engelleri kaldırmak, bu meseledeki yol haritamızın kodlarını oluşturmaktadır.

Bu ülke, vatan müdafaasında erkeğiyle aynı safta omuz omuza mücadele eden; bebeğinin örtüsünü cephanenin üzerine örten kahraman kadınlarının varlığıyla kurulmuştur.15 Temmuz şehitlerimizin arasında 11 kadınımızın bulunması, Nene Hatun’ların, Şerife Bacıların ruhunun halen hayatta olduğunun göstergesidir.
Bu vesileyle, gerek vatan müdafaasında, gerekse kendisine yönelik bir saldırı neticesinde onurunu ve iffetini korurken veya alın teriyle ekmeğini kazanmanın derdindeyken bir kazada şehit düşmüş, zulme uğramış, bütün kadınlarımızı rahmet ve şükranla anıyor; onlara daha güzel bir dünya sunmanın umuduyla bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.
Her şeye rağmen ve her şart altında, Önce Kadınlar ve Çocuklar…”