İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLADIĞI MESAJI

Alınteri, her yerde aynı akar. Fabrikada, atölyede veya bir ofiste…

Emeğin karşılığını alma mücadelesi, elbette ki yeni değildir. Güzel dinimizin, “İşçinin çalıştığının karşılığını, alınteri kurumadan veriniz” ikazı, hem bu meselenin geçmişine vurgu yapmakta, hem de inancımızın emeğe verdiği değeri göstermesi bakımından bize rehberlik etmektedir. 

“Usta – çırak” ilişkisinin neredeyse “baba-oğul” ilişkisine döndüğü manevi değerlerimizin modern çalışma hayatına elbette ki olumlu yansımaları olmuştur. Ancak dışarıdan ithal maddeci kültür bu yansımalara set çekmiş, hem emeğin hakkını vermekte hem de bu hakkı savunmada bize maalesef acı hatıralar bırakmıştır.

Bugün hepbirlikte yeni bir Türkiye geleceği yazıyoruz. Bugüne kadarki adımlarımızdan da önemli kazanımlar elde ettik. Herşeyden önce 1 Mayıs’ı yasal bir zemine kavuşturduk. “Emek ve Dayanışma Günü” adıyla resmi tatil ilan ettik ve bir bayram havasında kutlayabilmenin önünü açtık. Öte yandan, sivil toplumun ve buna bağlı olarak sendikal hayatın gelişimini hızlandırma adına, bakanlığımız bünyesinde bulunan “Dernekler Dairesi Başkanlığı”’nı “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü”’ne dönüştürerek hem kapasitesini hem de hitap ettiği sahayı genişlettik. Türkiye’de sendikalaşmanın önündeki engelleri azaltmanın yanısıra, sendikalarımızın bürokrasi yükünü de önemli ölçüde hafiflettik.

21. yüzyılın başından itibaren altyapısını yeniden inşa eden Türkiye; kendi silahını, helikopterini ve almak için başka ülkelerin kapısında beklediği daha pekçok yüksek teknoloji ürününü, artık kendisi üreten Türkiye; yapabildiklerini, her kademeden çalışanının alınterine borçlu olduğunu pekala bilmektedir.

Bütün çabamız, arzumuz, hassasiyetimiz; alınterinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye içindir.

Fabrikalardan plazalara kadar her emek veren insanımızın beklenti ve taleplerini karşılamanın, sorunlarını çözmenin gayreti içindeyiz. İnşallah önümüzdeki istikrar dönemi, pekçok konuda olduğu gibi, emeğin hakettiği değeri bulması noktasında da hedeflerimize ulaştığımız ve her 1 Mayıs’ı iple çektiğimiz bir dönem olacaktır.

Bu vesileyle tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu ülke için çalışan, üreten, düşünen herkesi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.