İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN SÜLEYMAN SOYLU’NUN 24 KASIM KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

“Bana çiçek getirin,
Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin.”

1949 yılında, ilkokul duvarının üzerine çökmesi sonucu ağır yaralanan İlkokul Öğretmeni
Şefik Sınığ’ın, okul odasındaki son sözleri…
Ceyhun Atıf Kansu’nun meşhur şiirine ilham veren sözler…

“Dünyanin bütün çiçeklerini diyorum
Bütün çiçeklerini getirin buraya,
Ögrencilerimi getirin, getirin buraya,
Kaya diplerinde açmis çigdemlere benzer
Bütün köy çocuklarini getirin buraya….”

Şefik öğretmen 24 yaşındaydı. Necmettin öğretmen 23.. Şenay Aybüke öğretmen 22…
Hepsi de o kaya diplerinde açan çiğdemlere benzeyen çocuklarımız için yollara düşen,
pırıl pırıl evlatlarımızdı.

Devletin tayin ettiği ücra bir köydeki çocukları kendi çocuğu bilen, onu sahiplenen,
onu eğitip vatanına milletine faydalı bir insan yapmak için çırpınan insanların mesleğidir öğretmenlik.

Bu yüksek ruhun ve eğitim gibi hayati bir konunun gereklerini yerine getirme noktasında
Türkiye son 15 yılda çok ciddi adımlar atmıştır.
2010-2014 arasında OECD ülkeleri arasında en çok eğitim harcamasını artıran ülke Türkiye´dir. 2002’den bu yana öğretmen maaşlarını dolar bazında 3 kat arttıran ülke;
580 binin üzerinde öğretmen ataması yapan ülke;
öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28’den 17’ye düşüren ülke de yine Türkiye’dir.

Kurucusuna “Gazi” ve “Atatürk” demenin yanısıra “Başöğretmen” diyen ülke de yine Türkiye’dir.

Ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır.”

Şefik, Necmettin, Şenay Aybüke… Türkiye, onların sarıldığı ve uğruna şehit oldukları ideale sıkı sıkı sarılmıştır ve geleceğini öğretmenlerimizin emeğiyle eğitimli, dünya ile rekabet edebilen nesiller üzerinde yükseltmeye kararlıdır.

Bu vesileyle, Başöğretmen olmak üzere bizlere, çocuklarımıza, bu ülkenin geleceğine emek veren Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyor,
aramızdan ayrılmış olan, şehadete ermiş olan bütün öğretmenlerimize de
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz.