Grev yapan ODTÜ İşçilerini temsil eden TEZ KOOP – İŞ Sendikası ile KAMU – İŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

“Bu toplu sözleşmeyle, sosyal haklar ile birlikte ortalama çıplak ücret birinci 6 ayda 2 bin 523 liraya, ortalama giydirilmiş ücret ise 3 bin 762 liraya, ikinci 6 ayda ortalama çıplak ücret 2 bin 649 liraya, giydirilmiş ücret ise 4 bin 17 liraya yükseltilmiştir”

Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu birbiriyle kucaklaşma ve uzlaşı noktasındaki ilerlemenin sonuçlarının gelecekte çok daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Çalışma barışının ve çalışma hayatında ortaya çıkan etkilerin, toplumsal barışın en önemli unsurlarından biridir.

Toplu sözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlıktan dolayı grevde olan ODTÜ’deki büro iş kolunda çalışan 278 işçiyle uzlaşma sağlanmıştır, bu uzlaşma sonucunda imzalanan sözleşmenin ise 1 Nisan 2015-31 Mart 2017 dönemini kapsamaktadır.

Toplu sözleşmeden önce işçilerin ortalama çıplak ücretinin 2 bin 345 lira, giydirilmiş ücretinin ise 3 bin 537 lira olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Şimdi verilen zamlar, artı sosyal haklar ile birlikte ortalama çıplak ücret birinci 6 ayda 2 bin 523 liraya, ortalama giydirilmiş ücret ise 3 bin 762 liraya, ikinci 6 ayda ortalama çıplak ücret 2 bin 649 liraya, giydirilmiş ücret ise 4 bin 17 liraya yükseltilmiştir.

Grevin önemli bir hak olduğunu belirten Süleyman Soylu, ancak bunun bir şekilde taraflarca bir uzlaşmaya varılarak çözülmesine ülkenin özellikle bugünlerde çok ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bunun bir yeni başlangıca ve geleceğe ait ortaya atılacak adımların yürütülmesine temel teşkil ettiğini de belirtti….