Bu tasarı Türkiye’de 250-300 bin kişiye yeni bir iş, istihdam kapısı açacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, esnek çalışma modelini öngören tasarının “köle tasarısı” olmadığını vurgulayarak, “Bu tasarı Türkiye’de 250-300 bin kişiye yeni bir iş, istihdam kapısı açacaktır.” dedi.

Soylu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda değişiklik yapan tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Tasarının hazırlık çalışması sırasında sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini belirten Soylu, “Tasarı için dün geceye kadar çalıştık. 6-7 değişikliği daha ortaya koyarak, tam mutabakat diyemem ama mutabakata yakın bir anlayışla buraya getirdik.” dedi.

Bakan Soylu, tasarının çatısının İLO ve AB normlarına oturduğunu ve bu normlara uygun bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

“Bu, bir köle tasarısı değildir.” diyen Soylu, “Bu tasarıyla, merdiven altında kayıt dışı çalışan işçiler, kayıt içine alınacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma hayatının içerisinde olmayan bir anlayışı, kayıt dışından alıp kayıt içine getiriyoruz. Bir taraftan tarım işçileri, bir taraftan doğum sebebiyle çalışan kadınlarımız, diğer taraftan üniversite öğrencilerimiz… Bugün hangi kadın evinde metal işi, örgü işi ya da kutu yapımı işi ile uğraşırken sosyal güvenlik sisteminin içindedir? Bugün hiçbirisinin sosyal güvencesi yoktur.” sözlerini sarfetti.

Soylu, kıdem tazminatıyla ilgili çalışma yapan bakanlık temsilcilerinin, gittikleri ülkelerde karşılaştıkları Türk öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun özel istihdam bürolarında çalıştığını gördüklerini söyledi. Süleyman Soylu, öğrencilerin bu çalışmalarıyla hem eğitim ücretlerini karşıladıklarını hem de harçlıklarını çıkardıklarını belirtti.

Özel istihdam bürolarında çalışacak işçilerin sendikalı olma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Soylu, ülkedeki sendikal örgütlülüğün Avrupa’dan daha iyi noktada olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, bu düzenlemenin iş hayatında önemli bir süreci gerçekleştirecek anlayışı ortaya koyacağını vurgulayarak, “Kayıt dışı istihdam alanındaki tabloyu, bu tasarıyla istihdama döndürmeye çalışıyoruz. Bu tasarı, Türkiye’de 250-300 bin kişiye yeni bir iş kapısı, istihdam kapısı açacaktır.” diye konuştu.

“Kadınların sigortalı olmadan önce yaptıkları doğumla ilgili borçlanma gerçekleştirilebilir mi?” diye sorulduğunu ifade eden Soylu, “Bu yapılabilir ama aktüel dengemizi alt üst eder. Bunu yaptığımız andan itibaren, gelir-gider dengemizi yürütebilme kabiliyetine sahip olamayız. Eğer kadın doğum borçlanmasını, sigorta başlangıç tarihinden önceye çektiğimiz andan itibaren, bu, sigorta sistemi açısından sürdürülebilir olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Tasarının görüşmeleri 1. bölüm üzerinde sürüyor.