Bakanlığın 2016 yılı toplam bütçesi 38 milyar 389 milyon 157 bin lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı SüleymanSoylu, Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 2008 mayıs-2015 aralık döneminde 2 milyon 97 bin 921 çalışan ile 160 bin 133 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilerek, kayıt altına alındığını söyledi.

Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, küresel olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansını önemli ölçüde devam ettirdiğini belirtti.

Türkiye’nin AB’ye üye ve aday olan ülkeler arasında istihdam oranında en fazla artış sağlayan üçüncü ülke olduğunu vurgulayan Soylu, İŞKUR’un geçen yıl kayıtlı 2 milyon 128 milyon 128 bin işsizin 889 bin 640’ının işe yerleştirildiğini bildirdi.

İşe yerleştirilen her üç kişiden birinin kadın olduğunu belirten Soylu, İŞKUR’un 20 bin 455 engellinin istihdamına aracılık ettiğini ifade etti.

İşsizlere geçici gelir desteği sağlamak için Toplum Yararına Programlar uyguladıklarını ifade eden Soylu, 2007-2014 yılları arasında düzenlenen 20 bin 914 programda 757 bin 227 kişinin yararlandığını dile getirdi.

Soylu, geçen yıl 9 bin 596 program uygulandığının altını çizerek, 234 bin 941 vatandaşın katıldıkları programı tamamladığını vurguladı.

Aktif işgücü programlarında 2003 ila 2015 yılı sonuna kadar 1 milyon 682 bin 890 kişinin faydalandığını ifade eden Soylu, yaklaşık 2,4 milyar liralık kaynağın kullanıldığını aktardı.

“624 meslek standardı yürürlüğe girdi”

Pasif işgücü politikaları kapsamında işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, iş kaybı tazminatı ödemeleriyle destek verildiğini anlatanSoylu, şöyle dedi:

“İşsizlik sigortası ödemelerinin başladığı 2002 yılı mart ayından 2015’in sonuna kadar 4,3 milyon kişiye 10,6 milyar lira ödeme yapıldı. Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının başladığı 2005 yılından 2015 yılı sonuna kadar 227 bin 265 kişiye 210,2 milyon lira ödeme yapıldı. Ücret garanti fonu kapsamında 2015’in sonuna kadar 59 bin 157 kişiye yaklaşık 125 milyon lira ödendi. İş kaybı tazminatı kapsamında 2002 yılından 2015 yıl sonuna kadar Özelleştirme İdaresi’nden aktarılan kaynak ile yaklaşık 33 bin kişiye 216 milyon lira ödeme yapıldı.”

İşçi, işveren, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde 759 meslek standardı hazırlandığını, bunlardan 624’ünün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Soylu, “Sertifikalı çalışmaya geçiş döneminde ortaya çıkan belge zorunluluğu nedeniyle işsizlerimize ve çalışanlarımıza ilave bir mali yük getirilmemesi esas alınmıştır. 2009 eylül-2016 ocak döneminde 15 bin 10’u tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere 33 bin 990 kişiye mesleki yeterlilik belgesi verilmiştir” diye konuştu.

“SGK açığının SGK bütçesine oranı geçen yıl yüzde 4,94’e düşürüldü”

Kayıt dışı istihdama kayıtsız kalmadıklarına işaret edenSoylu, “Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 2008 mayıs-2015 aralık döneminde toplam 2 milyon 97 bin 921 çalışan ile 160 bin 133 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilerek, kayıt altına alındı” dedi.

Sosyal Güvenlik Reformu ile nüfusun yüzde 98’inin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındığına dikkati çeken Soylu, hastane kapılarından geri dönüşleri bitirdiklerini, vatandaşın sadece kimlik belgeleriyle tüm sağlık kuruluşlarından hizmet almalarını sağladıklarını, eczane kuyruklarına son verdiklerini, ilaca erişimi kolaylaştırdıklarını, malullük şartlarını kolaylaştırdıklarını, 18 yaş altındaki bütün çocukların ücretsiz sağlık yardımlarından yararlanmasını sağladıklarını anlattı.

Sosyal güvenlikte büyük devrim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Soylu, şunları söyledi:

“Genel sağlık sigortasıyla tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine eşit şartlarda ulaşmasını sağladık. SGK’nın 2015 yılı sonu itibariyle gelirleri 220 milyar 102 milyon lira, giderleri 231 milyar 546 milyon lira, açığı ise 11 milyar 444 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin 265 milyar 113 milyon lira, giderlerinin 276 milyar 422 milyon lira, finansman açığının ise 11 milyar 309 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Toplam prim gelirlerinin emeklilik ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla yüzde 71,6 ve yüzde 75,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın bu yıl yüzde 77,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.”

Bakan Soylu, SGK açığının SGK bütçesine oranının 2002 yılında yüzde 28,46 iken bu oranın geçen yıl yüzde 4,94’e düşürüldüğüne vurgu yaptı.

Mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi hedefine hızla ilerlediklerini söyleyen Soylu, aktif-pasif oranı açısından değerlendirildiğinde 2002 yılında 2,04 olarak gerçekleşen oranın 2009’da 1,78’e gerilediğini ancak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak yapılan düzenlemelerin de etkisi ile bu oranın tekrar yükselişe geçtiğini ve 2015’in kasımında 1,95 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

“Alt işveren konusunda önemli düzenlemelere imza attık”

Emeklileri enflasyona ezdirmediklerini vurgulayan Soylu, emeklilere yıllık bin 200 lira seyyanen zam verilmesini sağladıklarını anımsattı.

Hizmetleri vatandaşların ayağına kadar götürdüklerinin altını çizen Soylu, “408 sosyal güvenlik merkezi, 35 sağlık sosyal güvenlik merkezi, 82 mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi olmak üzere toplam 525 sosyal güvenlik merkezi ve 17 mobil sosyal güvenlik merkezi ile vatandaşlarımıza yerinden hizmet verilmektedir. Sigorta prim teşviklerine 2004’ten 2015’in kasım sonuna kadar 57 milyar 739 milyon lira kaynak aktarıldı” dedi.

Bakan Soylu, tüm vatandaşlara özel sağlık sunucularından da hizmet alımının yolunu açıklarını belirtti.

Çalışma hayatının kronikleşmiş sorunlarına yenilikçi çözümler ürettiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

“Alt işveren konusunda önemli düzenlemelere imza attık. 6552 Sayılı Kanun ile özellikle kamuda çalışan alt işveren işçilerinin özlük hakları yasal güvenceye kavuşturuldu. Alt işveren işçilerinin, kıdem tazminatı, yıllık izin kullanmaları, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesi sağlanmış, yapacakları toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret farklarının idare tarafından ödeneceği hükme bağlandı.”

Çalışan annelerin hem çocuklarına zaman ayırmaları hem de çalışmaya devam etmeleri açısından önemli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Soylu, 10 Şubat 2016’da yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kadın işçilerin kullandıkları analık izni sonrasında ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üçüncü çocuk için 180 gün süreyle günlük çalışma süresini yarısına kadar azaltabilme imkanı tanındığını belirtti.

“Kamu görevlilerinde sendikalaşma yüzde 71 oranında”

Sendikal çalışmalara değinen Soylu, toplu görüşmeden, toplu sözleşmeye geçildiğini, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı verildiğini bildirdi.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre 175 kamu görevlileri sendikası ve 10 konfederasyonun faaliyet gösterdiğini ifade eden Soylu, sendikalaşma oranının yüzde 71 olduğunu belirtti.

Sendika üyeliğinde e-Devlet sistemine geçilerek işçilerin sendika üyelik işlemlerini kolaylaştırıldığını anlatan Soylu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, 226 işçi ve işveren sendikası, 4 işçi ve bir işveren konfederasyonunun faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, asgari ücret konusuna değinerek, yaş ayrımına son verdiklerini söyledi. Seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirdiklerine işaret eden Soylu, asgari ücretin bin 300 liraya yükseltildiğini anımsattı.

“64 bin 563 yabancıya çalışma izni verildi”

Yabancı çalışma izinlerinde de önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Soylu, “Türkiye gelişen ekonomisi ve istihdam imkanları ile uluslararası işgücünün dolaşımı açısından kaynak ülkeden hedef ülke konumuna gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye göç eden Suriyelileri kastederek, geçici koruma sağlanan yabancıların yasal bir biçimde çalışma hayatına katılmalarına imkan sağlandığını vurgulayan Soylu, kayıt dışılıkla mücadele ederek haksız rekabeti önlediklerini söyledi.

Geçen yıl yabancılar tarafından 75 bin 41 çalışma izni başvurusunun yapıldığını ve bunların 64 bin 563’üne izin verildiğini bildiren Soylu, 2003’ten bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplam 288 bin 502 çalışma izni verildiğini söyledi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alındığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çıkardığımız yasayla İş Sağlığı ve Güvenliğine verdiğimiz önemi gösterdik. Risk değerlendirmesini esas alan önleyici yaklaşımla çözümler ürettik. İş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri sunumunu gerçekleştiren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri sayısı 2 bin 96’ya ulaşmıştır. Çocuklarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci aşılıyoruz. Öğrencilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği kültürüne sahip olmasını sağlayacak ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi Projesi’ni başlattık.”

“Kamu kurumlarına 6 bin 681 engelli memur ataması yapıldı”

Bakan Soylu, yurt dışı işçi hizmetlerine değinerek, yurt dışındaki vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

29 ülkedeki 57 yurt dışı teşkilatı birimi ile vatandaşların haklarının korunması yönünde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Soylu, yurt dışı teşkilatın her yıl ortalama 400 bin vatandaşa doğrudan ulaşarak hizmet verdiğini ifade etti.

Kamuda nitelikli personel istihdamına önem verdiklerine işaret eden Soylu, “2016 yılında yaklaşık 97 bin kamu görevlisi ataması yapılacaktır” dedi.

Kamuda istihdamdaki engelleri kaldırdıklarının altını çizenSoylu, 2002 yılından 2015 yılına kadar kamu kurumlarında istihdam edilen engelli memur sayısını 6,6 kat artırdıklarını, 2015 yılında kamu kurumlarına 6 bin 681 engelli memur ataması yapıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal hizmet kurumlarından yararlanan çocukların bin 877’sini kamu kurumlarına işe yerleştirdiklerini aktardı.

Bakanlığın 2016 yılı toplam bütçesi 38 milyar 389 milyon 157 bin lira

Memurları da enflasyona ezdirmediklerini dile getirenSoylu, “Kamu görevlileri ve emeklilerinin aylıkları, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere, ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda ise yüzde 4 oranında artacaktır” diye konuştu.

Vatandaşla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade edenSoylu, 2010’un kasım ayında hizmete başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170” bilgi hattından 31 2015’in aralık ayına kadar 34 milyon 426 bin 355 çağrının karşılandığını söyledi.

Soylu, İŞKUR aracılığı ile 2016 yılında 2 milyon 350 bin açık iş toplamayı, 1 milyon iş arayanı özel sektörde işe yerleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Sunumunun sonunda 2016 yılı mali büyüklüklere de değinen Soylu, bakanlığın 2016 yılı toplam bütçesinin 38 milyar 389 milyon 157 bin lira olduğunu bildirdi.

Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatı toplam harcamaları için 281 milyon 853 bin lira ödenek talep edildiğini belirtenSoylu, SGK’ya 34 milyar 167 milyon 59 bin lira, İŞKUR’a 3 milyar 924 milyon 923 bin lira kaynak ayrılması öngörüldüğünü kaydetti.