Bakanlığımızda e-Başvuru Dönemi Başladı

Vatandaş Başvurulu Tüm Hizmetlere Dijital Ortamda da Başvuru İmkanı Geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde vatandaşlara daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için Bakanlığımızca sürdürülen dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projeleri hız kesmeden devam ediyor. Dijital dönüşüm sayesinde Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2.857 belgeden 1.473 adedi son iki yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısında %52 azaltılarak 251 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Çalışma Ekibi Oluşturuldu

Dijital dönüşüm ve yalınlaştırma çalışmalarında sürekliliğin sağlanması amacıyla 2017 yılında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ve konusunda uzman personelden oluşan ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar çok önemli sonuçlar elde edildi.
Bakanlığımızca yürütülen yalınlaştırma çalışmalarında, vatandaşlardan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, elektronik ortamda başvuruların alınması, başvuramayacak vatandaşlar için alternatif çözümler geliştirilmesi ile vergiler ve harçlar dışında başvuru ücreti alınmaması ilkeleri benimsendi.

1.473 Belge Kaldırıldı, 251 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

Daha az belge ile hizmete elektronik ortamda erişim vizyonuyla, Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra birimleri tarafından sunulan 670 hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yer aldığı Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde (HEYS) tanımlandı.
Bu kapsamda özellikle vatandaşlara sunulan hizmetlerde, başvuruları kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yapıldı.
 • Daha az belge ile daha hızlı hizmet sunabilmek için istenen belgeler tek tek incelendi ve teamülen istenenler doğrudan kaldırıldı.
 • 31 mevzuatta değişiklik yapılarak talep edilen belge sayısı hızla azaltıldı.
 • Hizmet süreçlerini sadeleştirmek ve daha fazla noktadan hizmet sunabilmek için hizmetlerin sunumunu sağlayan birimler arasında yeniden görev dağılımı yapıldı.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sunulan 40 ayrı kamu hizmetinde istenen belgeler ve hizmet süreçleri eşleştirildi.
 • Bu çalışmalar sonucunda, Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2.857 belgeden 1.473 adedi son iki yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısında % 52 azalma ve vatandaşımıza hizmete ulaşmanın maliyetinde 251 milyon TL tasarruf sağlandı.

55 Kurumla Veri Paylaşım Protokolü Çalışması Yapıldı

Kamu kurum/kuruluşları tarafından üretilen belgeleri elektronik ortamda alabilmek için 55 kurumla protokol çalışması yapıldı. Bu protokollerle sadece Bakanlığımızın sunduğu hizmetler için değil, diğer kamu kurum/kuruluşlarının sunduğu hizmetlerde de vatandaşın daha az belge ile işlem yapabilmesi için veri paylaşım imkânı sağlandı.
Veri paylaşım protokolleri ve bu protokollere bağlı entegrasyonlar sonucunda daha önce vatandaştan istenilen;
 • Diploma bilgilerinin yanında kurslara katılım bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığından,
 • Sigorta poliçe bilgilerini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden,
 • Vergi borcu bulunmadığına dair bilgilerden ruhsat harç bilgilerine kadar pek çok veriyi Gelir İdaresi Başkanlığından,
 • Sosyal güvenlik verilerini Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda alınarak vatandaşımızdan talep edilmesinden vazgeçildi.

e-Devlet Hizmet Sayısı 354’e Ulaşacak

Bakanlığımızca, e-Devletten sunulan hizmet sayısı son iki yılda 51’den 256’ya çıkarıldı. Bu hizmetlerin 147’si vatandaşa sunulan, 40’ı özel sektöre sunulan, 69’u kamu kurumlarına sunulan hizmetlerdir.
Bakanlığımızca e-Devletten sunulan;
 • Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama 75 milyon,
 • İkametgah ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama 37 milyon,
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama hizmeti ise 32 milyon defa kullanıldı.
 • Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti sayesinde yaklaşık 740 bin vatandaş ilk defa e-Devlet kullanıcısı oldu.

e-Başvuru Sistemi Geliştirildi

Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetlere dair Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde (HEYS) kayıtlı tüm vatandaş başvurulu hizmetlerin elektronik ortamda da erişilebilir hale getirmek için İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi kuruldu ve e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşımızın erişimine açıldı.
Bu sistem ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar 194 hizmetin daha e-Devlet üzerinden erişimi sağlanacak, böylece e-Devlet hizmeti sayısı 354’e ulaşacaktır.

e-Başvuru Sistemi Devreye Alındı

e-Başvuru sistemi ile vatandaşımızın yaptığı başvuru, anında ilgili birimin yetkilileri tarafından görülebilmekte, yapılan işleme ilişkin bilgiler veya düzenlenen belgeler online olarak vatandaşımıza gönderilebilmektedir.
Sadece dilekçe ile başvurulan hizmetler e-Başvuru sistemi üzerinden sonuçlandırılabilirken, dilekçe dışında belge gerektiren hizmetlerde ön başvurular elektronik alınarak sisteme kaydedilmektedir.
Ön başvurusu alınan hizmetlerde, ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyonunu sağlanan veriler başvuruya sistem tarafından eklenmektedir. e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunmaktadır. Bu sayede her hizmetlerin hem başvurusu hem de sonuçlandırılması elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

e-Başvuru Sistemi ile Pek Çok Hizmet ve Birime Ulaşılabiliyor

Bugüne kadar 18 hizmet e-başvuru kapsamında sunuma hazır hale getirilmiş olup bu rakamın Şubat ayı sonuna kadar 50’ye ulaşması hedeflenmektedir.
Halihazırda e-Başvuru sistemi üzerinden;
 • Kaymakamlıklara Muhtaçlık ve Bakım Belgelerinin Uygunluğunun Araştırılması,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Şahıs ve Sermaye Şirketleri için  İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi, Geçici Teminat İadesinin Yapılması,
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile il müdürlüklerine Derneklere Faaliyet veya Fesih Belgesinin Verilmesi gibi hizmetleri için başvurular yapılabiliyor.

Evli Kadın Soyadı Değişikliğini e-Devletten Yapabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması ve Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devletten alınabiliyor.
Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına ait silah taşıma veya bulundurma ruhsatı işlemleri ile Yivsiz Av Tüfeği konusunda Satıcılık (Bayilik) Belgesi Verilmesi, Fabrika veya İmalathanelere Faaliyet/Kuruluş İzni Verilmesi, Satın Alma Belgesi Düzenlenmesi gibi hizmetler e-Devlet üzerinden vatandaşımızın kullanımına açıldı.

30 Haziran’da Vatandaş Başvurulu Tüm Hizmetler e-Devletten Sunulacak

 • Bakanlık merkez birimleri ile Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından sunulan hizmetlerin arasında bulunduğu 76,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü’nün 25,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 51,
 • Jandarma Genel Komutanlığı’nın 32,
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın 3,
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 7 olmak üzere Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan toplam 194 hizmetin e-Başvuru sistemi kapsamında, 30 Haziran 2020 tarihine kadar e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanması sağlanacak.