Bakan Soylu teşekkür etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü” kurulacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısına göre, yabancı çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri Değerli Kağıtlar Kanununa eklenecek, bu belgelerden harç alınmasına ilişkin düzenleme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti alan yabancılara ikamet izni harcı muafiyeti getirilecek, çalışma izni muafiyeti ve çalışma izni harç miktarları yeniden belirlenecek.

Çalışma izni muafiyetinin geçerlilik süresinin 3 aydan uzun olması kaydıyla, harç alınması hüküm altına alınacak. Bu kapsamda, bir yıl için 500 TL olarak belirlenen süreli çalışma izni harcı, her bir yıl için aynı miktarda alınacak. Bu kapsamda süresi bir yıldan fazla olup 2 yılı aşmayan çalışma izni belgesinden 1000 TL harç tahsil edilecek. Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların eş ve çocuklarından harç alınmayacak.
Yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretim elemanlarına verilecek çalışma izinleri için “Yükseköğretim Kurulunca verilecek ön izin” şartı getirilecek.

145 kadro ihdas edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurulacak. Genel Müdürlük için 145 kadro ihdas edilecek.
Genel Müdürlük, yabancı istihdamı ve işgücü göçü konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, uluslararası işgücüne ilişkin politika belirleyecek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlayacak, uluslararası işgücü göçüne ilişkin iş ve işlemleri yapacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerli olacak. Bu çalışma izinleri süresinin sona ermesi veya iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybedecek.
Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilecek.

Bakandan teşekkür konuşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı teşekkür konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde devreden çıkarılmak istenen Meclisin, buna inat, görevini yerine getirmek ve milletin emanetini yüce çatı altında ortaya koymak için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Soylu, “Darbeler sadece yönetimleri ele almak istemez; gelenekleri, görenekleri, eğilimleri, rutin işlemleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. İnsanların gündelik alışkanlıklarına karşı yapılır.” dedi.

Meclisin darbe girişimi gecesi ortaya koyduğu iradenin önemine işaret eden Soylu, “O gece Meclis açılmamış ve milletvekilleri burada olmamış olsaydı, TBMM’nin meşruiyet sorunu olacaktı.

Çünkü, milletvekiline vekaleti veren halk devreye girmişti, vekilin de gereğini yapması gerekirdi ve bu yapıldı.

Milletvekilleri Mecliste o gün demokrasi destanı ortaya koydu.” şeklinde konuştu.
Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
“Bu darbe girişimi başarılı olsaydı, 1960 darbesinden çok daha ağır sonuçları olacaktı. Adnan Menderes o darbede idam edildi. İdamdan sonra Menderes’in evine bir kağıt gelir, ‘idam ve ip parası istenir’ ancak ailenin bunu ödeyebilecek birikimleri yoktur.

Avukatları, ‘banka hesabı açalım’ der. Banka hesabı açılır ve millet oraya paraları gönderir. Aile de böylece borcu ödemiştir.

Aile, bankada geri kalan paranın ne yapılacağını düşünmemişti ve o para hesapta durmaktaydı. Karabük’teki bir imam hatip lisesi müdürü, bu parayı aileden talep eder. Aile de bu parayı o okula gönderir. Daha sonra, millet o hesaba, o paranın karşılığı olarak bir liralar göndermiştir. O gün bir liraları gönderen millet, bugün de demokrasinin sahibi olmuştur ve demokrasiye sahip çıkmıştır.”

Çok önemli bir yasal değişikliği kabul ettiklerini belirten Süleyman Soylu, tasarının yasalaşmasında emeği geçen Komisyon Başkanı, AK Parti, CHP, HDP ve MHP grupları ile bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tasarının yasalaşmasının ardından, TBMM Genel Kurulunun yarın toplanmamasına ilişkin Danışma Kurulu kararı kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği hareket ve misyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanımında Hükümete, Anayasa uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri için, 2 Ağustos Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.