“Ankara artık bir Ar-Ge ve Bilim Şehridir”

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen ”Gelişen Türkiye İçin Türkiye Ekonomisi ve Toplumsal Algı Çalıştayı”, Emirgan Koruluğu’ndaki Beyaz Köşk’te yapıldı. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin son 10 yılda beklentilerin çok ötesinde iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

”10 yıl önce Tükiye’nin en hızlı büyüyen birkaç ekonomiden biri olacağını öyle sanıyorum ki aramızdan pek çok kişi tahmin edemezdi” diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

”Bunu bu salonda Türkiye’nin en iyi ekonomi uzmanlarının bulunduğunun farkında olarak söylüyorum. 10 yıl önce bu derece iyi ve istikrarlı bir ekonomik performans, Türkiye için bir hayaldi. Halkımız da gerçekleştirilen ekonomik büyümenin getirdiği refahtan hak ettiği gibi faydalanma imkanına kavuştu. Sağlık hizmetlerinde, ulaşım altyapısında, kişi başına düşen gelir seviyesinde büyük ilerlemeler kaydedildi. İnsanlarımız 10 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyecek refah seviyesine ulaştı, şehirlerimiz tanınmayacak derecede gelişti ve güzelleşti. Aslında Türkiye artan refahla birlikte bir dönüşüm ve yaşam tarzı değişikliği yaşadı. Daha birkaç gün önce görüştüğümüz yabancı bir diplomat 10 yıl önce de Türkiye’de görev yaptığını ve 10 yıl sonra tekrar Türkiye’de görevlendirildiğinde gördüklerine inanamadığını, değişimin ve gelişmenin tartışılmaz muazzamlığını uzun uzun ve hayranlıkla anlatıyordu.”

– ”Gelinen nokta kritik bir eşik noktasıdır” –

Vatandaşların da oylarıyla, son 10 yılda ekonomik alanda gösterilen bu başarıyı takdir ettiğini anlatan Soylu, ”Ancak bu başarının sürdürülebilir kılınması başka bir meseledir. Gelinen nokta kritik bir eşik noktasıdır. Bu noktaya kadar bizi başarıyla getiren Hükümetimiz elbette ki bu seviyeden sonra da yapılması gerekenlerin farkındadır” dedi.

Gelinen noktanın ekonominin de bir dönüşüm noktası olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, kişi başına düşen milli gelirin yeni bir ivmeyle artırılması için katma değeri daha yüksek sektörlere ve üretim alanlarına doğru bir dönüşüm başlatılması gerektiğini vurguladı.

Bunun için bilgiye, bilgi üretimine, teknolojiye, sanata ve estetiğe yapılan yatırımların da artırılması gerektiğine işaret eden Soylu, şunları söyledi:

”AK Parti iktidarları bu zorunluluğun da farkında olarak son 10 yılda bilime, bilgi üretimine, araştırma ve geliştirme kurumlarına ve ulusal inovasyon kabiliyetlerimizin geliştirilmesine büyük yatırımlar yapmışlardır. İkinci büyük ekonomik sıçramamız ancak ve ancak bilgi ve teknoloji üretiminde, yeni ürünler geliştirme süreçlerinde, tasarım kabiliyetlerimizde ve markalaşma yeteneklerimizde geçtiğimiz 10 yıllık döneme benzer, beklenmeyen başarılar elde etmemiz halinde mümkündür ve biz bu hedeflere inanarak ve bu hedefleri başarmak amacıyla çalışıyoruz.”

Türkiye’nin bazı bölgelerinin rekabetçi güce ve üretim kabiliyetine ulaşmış durumda olduğunu kaydeden Soylu, özellikle batı bölgelerindeki gelişmenin herkes tarafından bilindiğini anlattı.

Ankara’nın da benzer bir dönüşüm geçirdiğini belirten Soylu, ”Yakınlarda Ankara’ya yolunuz düşerse oradaki büyük değişime de dikkat etmenizi öneririm. Bugün artık Ankara alışık olduğumuz gibi koyu renkli bir bürokrat şehri değildir. Bugün Ankara artık bir Ar-Ge ve bilim merkezidir. Önümüzdeki on yılın en önemli teknolojik gelişmeleri bugün Ankara’da kurulmuş olan ve hızla gelişmekte olan araştırma ve geliştirme altyapısından üretilecektir” ifadelerini kullandı.

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını da en aza indirmek ve toplam verimliliği arzu edilen seviyeye getirmenin de başarmaları gereken ve inandıkları bir hedef olduğunu vurgulayan Soylu, ”Bu iki hedef, yani ekonominin yenilikçilik temelli dönüşümü ve bölgesel farklıların dengelenmesi hedefleri, partimizin 2023 hedefleri olarak belirlediği bu nihai hedeflere ulaşmak için yani dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi, yani 500 milyar dolarlık ihracat başarmamız gereken hedeflerden en önemlileridir” dedi.

Düzenledikleri çalıştaya ve sonuçlarına son derece önem verdiklerini kaydeden Soylu, benzeri toplantıları devam ettireceklerini belirtti.

Süleyman Soylu, ekonomideki gelişmelerin toplumsal algıya her zaman aynen ve anında aksetmediğini belirterek, şöyle dedi:

”Olumlu ya da olumsuz olsun gelişmeler insanlarımızın günlük hayatına belirli zaman sonra etkide bulunabileceği için kimi zaman geç değerlendirilebilmektedir. Benzer şekilde, çok uzun zamandan bu yana istikrarlı şekilde gerçekleşen gelişmeler de bazen kanıksanmakta ve artık yeterince fark edilememektedir. İşte ekonominin mevcut hali ve toplumsal algılar arasında bu ve benzeri sebeplerle ortaya çıkabilecek farklıkları anlamak ve bunların nedenlerini belirlemek bugünkü çalıştayımızın ana konusudur. Varsa bu tür algısal farklılıkları daha sağlıklı bir şekilde tespit etmek ve başlıca nedenlerini belirlemek geleceğe yönelik ekonomi politikalarının doğru ve sağlıklı belirlenebilmesi için önemlidir düşüncesindeyiz. Sonuçta ekonomi insan için vardır ve ekonomi politikamızın temel amacı insanlarımızın daha fazla refah içinde ve daha mutlu bir hayat yaşamalarını sağlamak olmalıdır. Bu bakımdan, her açıdan sürdürülebilir bir kalkınma politikası geliştirilebilmesi için ekonomi politikalarının nihai değerlendiricileri olan halkımızın görüş ve düşüncelerini, algılarını ve değerlendirmelerini daha iyi anlayabilmek bizim çok önem verdiğimiz bir konudur. Milleti daha iyi anlayarak bu şekilde ona daha iyi hizmet etmek bizim en önemli görevimizdir.”

-Rakamlar-

Soylu, 2002 ile 2012 yılı arasındaki, Türkiye’nin ekonomi performansına ilişkin rakamları da katılımcılarla paylaştı. Soylu, şu bilgileri verdi:

”2002 yılında, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 41’i önemli ölçüde düşük düzeyde ihracattır. Ancak bugün toplam ihracatımızın yüzde 27’si düşük düzeyde ihracattır. 2002’de Türkiye’nin orta düzey ve orta ileri düzeydeki toplam ihracatının miktarı yüzde 48’dir, oysa bugün bu miktar toplam yüzde 64’ler civarındadır. 2002’de toplam özel sektör yatırımları 28 milyar dolardır. Bugün ise Türkiye’nin özel sektör yatırımları 158 milyar dolar civarındadır. 2002 yılında, toplam 11.5 milyar dolardır Türkiye’nin kamu yatırım miktarı; oysa bugün, 2013 bütçesinde, 37.3 milyar dolara doğru çıkmıştır. Türkiye’nin toplam kamu yatırımı bitme süresi 8.5 yıldan 3.7 yıla gerilemiştir. Türkiye’de Bartın’dan Hatay’a bir çizgi çekersek, çizginin sol tarafında toplam 601 milyar dolarlık gayri safi hasıla büyüklüğü söz konusudur. Yine İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara hattında bir dairesel bir çizgi oluşturabilirsek, buradaki büyüklüğün de Finlandiya, Norveç gibi bir çok ülkenin gayri safi hasılasından büyük olduğunu çok net şekilde ortaya koyabiliriz.”

Kamuoyu yoklamalarında toplumun bazı kesimlerinin ekonomik algılar konusunda iyimserliğin yanında kötümserliğin de olduğunu belirten Soylu, bu toplantının amacının da kötümser algının olumluya dönüştürülmesi olduğunu kaydetti.

 

AA

Sayın Süleyman Soylu’nun konuşmasının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.