4-11 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Mesajı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN SÜLEYMAN SOYLU , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Süleyman Soylu’nun yayınladığı mesaj şöyledir:

“İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının asli unsurudur”

Bilindiği gibi ülkemizde 1987 yılından beri her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”’nın bu yıl 30.su kutlanmaktadır. Hafta etkinlikleri çerçevesinde 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’da sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımızın katılımlarıyla, tarih boyunca sadece kültürün ve medeniyetin değil ekonominin ve üretimin de başkentlerinden biri olmuş olan İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün işveren, işçi ve memur başta olmak üzere tüm toplumda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bu hafta boyunca başta Bakanlığımız olmak üzere Sendikalar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ülkemizin dört bir yanında konferanslar, seminerler, paneller gibi pek çok etkinlik tertip edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna AK Parti hükümetleri döneminde büyük önem verilmiş ve bu yaklaşımın ilk adımı olarak 2003 yılında İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Böylece iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, günümüzün ihtiyaçlarına ve dinamizmine uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu tarihten itibaren sergilenen yeni yaklaşım doğrultusunda,  dünyada bu konuda yaşanan gelişmeler de yakından takip edilmiş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin toplam 59 sözleşme ülkemiz tarafından onaylanmıştır. Bunlardan en önemlileri;

•          155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme,

•          161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme,

•          187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi,

•          167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi,

•          176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda AB mevzuatına uyum kapsamında pekçok mevzuat hazırlığıyapılmış ve nihayet 2012 yılında müstakil bir kanun düzenlemesi yapılarak “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” yürürlüğe girmiştir.  Kanuna ilaveten 36 yönetmelik ve 7 tebliğ de, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla birlikte;

•          Mevzuat çalışmalarında kuralcı yaklaşımdan ziyade risk değerlendirmesine dayalı önleyici, koruyucu ve iyileştirici bir anlayış benimsenmiş;

•          “İşçi” tabirinin yerine “çalışan” kavramı getirilerek tüm çalışanlar ve tüm işyerleri aynı kanun altında toplanmış;

•          Ferdi koruma yerine toplu koruma tedbirlerine öncelik verilmiştir.

Ayrıca 2002-2016 yılları arasında yapılan 39 ulusal ve 11 uluslararası proje ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların farkındalığının artırılması alanında önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi; ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere 2005 tarihinde kurulmuş, 2012 yılında 6331 sayılı İSG Kanunu ile yasal bir statüye kavuşturulmuştur.

Ülkemizin ulusal hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu uygulamaların izlenmesi amacıyla 2006-2008 Dönemi I. Politika Belgesi, 2009-2013 dönemi II. Politika Belgesi ve 2014-2018 Dönemi III. Politika Belgesi ve Eylem Planı yayınlanmıştır

2002 yılına göre 2014 yılında; işyeri sayısında %131, çalışan sayısında %153 artış meydana gelmiş yani iş gücü piyasasında büyüme sağlanmıştır. Bu büyüme rakamlarına rağmen yukarıda zikrettiğimiz çalışmalar neticesinde 2002 yılına göre 2014 yılında; ölümlü iş kazası ve meslek hastalıklarında %27 oranında azalma sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalığı arttırma amacıyla İSG Haftası kapsamında yapılan etkinlikler; 2001 yılından itibaren uluslararası platforma taşınmış  ve Uluslararası İSG Konferansı olarak iki yılda bir düzenlenmeye başlamıştır. 2016 yılında 8 incisi düzenlenecek olan Konferansın konusu “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlenmiştir.

Global işbirliği çerçevesinde 19. Dünya İSG Kongresi 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirilmiştir. Son derece önemli bir platforma ev sahipliği yapılan bu organizasyonda, katılan 33 ülkenin Çalışma Bakanlarının imzaladığı İstanbul Bildirisi yayınlanmış, 38 Bakan ve Sayın Başbakanımızın katılımı ile üst düzey bir açılış gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’ de iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların farkındalığının artırılması amacıyla ILO, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri yürütülmekte ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, uzman değişimi ve eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Bütün bu çalışma ve atılımların hepsi de çalışma hayatına insan odaklı, insan hayatını ve mutluluğunu önceleyen yaklaşımın bir ürünüdür. Şu gerçek iyi bilinmelidir ki İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının tali değil asli bir unsurudur. Çünkü çalışma hayatı, insan üzerinden yürüyen bir süreçtir ve onun iş kazalarından korunarak üretimine sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan önemlidir.

İnsan, kendisine yapılan eğitim, bilgi ve tecrübe yatırımı ile birlikte, insan olma vasfının yanında ekonomik bir değer de taşır. Iş ve meslek kazalarının toplumlara yüklediği maddi ve manevi maliyetin boyutu çoğu zaman göründüğünden daha ağırdır. Çünkü her bir çalışanın sistemden bir iş kazası neticesinde çekilmesi sadece iş kaybına değil bilgi ve tecrübe kaybına da yol açmakta, bakmakla yükümlü olduğu kimseler açısından da sosyal dengeyi sarsıcı etkilere yol açmaktadır.

Ve herşeyin ötesinde, insan hayatı başlı başına kutsaldır. Onu herhangi bir tedbirsizliğe ve ihmale kurban veremeyiz. İşte bu yüzden, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak, bu konuda gerekli yasal adımları atmak, toplumdaki eğitim ve bilinç düzeyini arttırmak zorundayız.

İş kazalarının en aza indiği, insanların huzur ve güven içinde üretim yapabildikleri bir iş hayatına ulaşmak adına ortaya koyduğumuz bu çalışmalar, hız kesmeden devam edecektir.

Bu vesileyle İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın  çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, organizasyonlarda emeği geçenleri ve bütün katılımcıları en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.