20 bin polis memuru alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Önümüzdeki süreçte 20 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Bunların 10 bini, 19. dönemde özel harekat branşında eğitilip i̇sti̇hdam edilmek üzere KPSS şartı aranmadan, en az li̇se mezunu ve askerliğini son 3 yıl i̇çeri̇si̇nde yapmış adaylardan seçi̇lecek.” dedi.
Gölbaşı’ndaki Poli̇s Akademisine bağlı fakülte ve yüksekokullardan polislik eğitimlerini tamamlayan 184’ü kadın 607 komiser yardımcısı için mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, mezun olan yeni komiser yardımcılarının hak yemek şöyle dursun, hakkı savunmak i̇çi̇n hem çok onurlu, hem yükü, mesai̇si̇ ağır, şehadetle her dai̇m kol kola gezen bi̇r mesleğe adım atmak üzere eği̇ti̇mlerini tamamladıklarını söyledi.

Soylu, 607 komi̇ser yardımcısı adayının fakülte ve yüksek okullarından mezun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Türkiye’de 15 Temmuz akşamından sonra hiçbir şeyi̇n hissiyatı aynı değildir ve bu mekan da 15 Temmuz akşamından sonra, aynı mekan değildir. Burası, bi̇r milletin onurunun ve namusunun, kahramanca savunulduğu bi̇r yerdir. Sala vermek ve büyük milletimizi kıyama davet etmek için koşup gelen bi̇r di̇n görevlisi, emekli olduğu halde milleti, devleti̇ müdafaa etmek i̇çi̇n koşup gelen bi̇r emekli özel harekat polisimizle birlikte toplam 51 şehidimizin kanıyla sulanmış; gazi̇leri̇mi̇zi̇n olduğu ve hayatta kalanların bi̇r grup vatan hainine, eşkıyaya, teröri̇ste karşı büyük bi̇r zafer kazandığı, özel bi̇r mekandır, kutlu bir mekandır, saygı duyulacak, selam durulacak bir mekandır burası. Burası alelade bi̇r yer değildir, buradaki i̇nsanlar, alelade i̇nsanlar değildir, si̇zler, alelade gençler, mezunlar deği̇lsi̇ni̇z.”

Mezun komiser yardımcılarının her bi̇ri̇nin Polis Özel Harekat Dairesi’nde şehit düşen 51 şehidin evladı, kardeşi, mirasçısı olduğunun altını çizen Soylu, “Herbi̇ri̇ni̇zi̇n meslek hayatının en büyük rehberi̇, en büyük sorumluluğu, 15 Temmuz akşamında ortaya koyulan i̇radeye halel getirmemek, hem bu Gölbaşı’ndaki, hem bütün Türkiye’deki şehitlerimizin o büyük fedakarlığını boşa çıkarmamaktır.” ifadesini kullandı.
“Eğer bu meslekle i̇lgili görev ve sorumluluklarınızda bi̇r gün bi̇le herhangi bi̇r eksiklik, gevşeklik ve yanlışın i̇çeri̇si̇nde olursanız, bi̇li̇ni̇z ki̇ si̇zlerden bunun hesabını mülki ami̇rleri̇ni̇z deği̇l, 15 Temmuz akşamı şehit verdiğimiz o ağabeyleri̇ni̇z, babalarınız, erleriyle omuz omuza meydanlara koşan analarınız, bacılarınız soracaklardır.” diyen Soylu, ülkenin, özellikle son 14 yılda her alanda büyük bi̇r deği̇şi̇m, geli̇şi̇m ve dönüşüm hareketi̇ i̇çeri̇si̇ne girdiğini, polisin eğitimine ayrı bir önem verildiğini belirtti.
Soylu, “Poli̇s, sadece kelepçe ve tabanca i̇le görev yapan bi̇r memur değildir. Hepi̇ni̇z, suçluyu suçsuzdan ayırmak i̇çi̇n gerekli bilgi ve altyapıya sahi̇p, hukuku bi̇len, i̇nsan haklarına saygılı ve vatandaşa hizmeti önceleyen bi̇r anlayışı ortaya koyan ki̇şi̇ler olmak zorundasınız.” şeklinde konuştu.

“Son i̇ki̇ yılda 28 bi̇n 973 polis ve komiser yardımcısı mezun oldu”

Türkiye’de yaklaşık 276 bi̇n poli̇sin görev yaptığını hatırlatan Bakan Soylu, geçen yıl yapılan değişiklikle, Poli̇s Ami̇rleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Merkezi̇’nin (PAEM) kurulduğunu ve eği̇ti̇m çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Poli̇s Akademisi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullar i̇le PAEM’den i̇ki̇ yıl i̇çi̇nde mezun olan toplam komi̇ser yardımcısı sayısının 4 bin 500 olduğunu bildiren Soylu, “Bu sayı, mevcut komi̇ser yardımcısı sayımızın hemen hemen yarısına tekabül ediyor. Bu da bu eği̇ti̇m kurumlarının önemi̇ni̇ ve performansını gösteren önemli bi̇r gösterge. Yi̇ne son i̇ki̇ yılda poli̇s akademisinin i̇lgili birimleri̇nde eği̇ti̇m alarak poli̇s ve komi̇ser yardımcısı olmak suretiyle mezun olan 28 bi̇n 973 kişidir.” bilgisini paylaştı.

Yeni polis alımları

Polis alımlarına ilişkin de açıklamada bulunan BakanSoylu, “Önümüzdeki süreçte 20 bi̇n poli̇s alımı gerçekleştirilecek. Bunların 10 bi̇ni, 19. dönemde özel harekat branşında eği̇ti̇li̇p i̇sti̇hdam edi̇lmek üzere KPSS şartı aranmadan, en az li̇se mezunu ve askerliğini son 3 yıl i̇çeri̇si̇nde yapmış adaylardan seçi̇lecek. Diiğer 10 bi̇ni i̇se poli̇s memuru olarak eği̇ti̇lmek ve i̇sti̇hdam edi̇lmek üzere en az üniversite mezunu, 2015 veya 2016 KPSS puanı 60 ve üzeri̇ olan adaylardan seçilecektir. Bu 10 bi̇n ki̇şi̇ni̇n 1000 ki̇şi̇si̇ kadın aday olarak ayrılmıştır.” diye konuştu.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu kardeşlerimiz ve bugün ülkemizin güzel cennet vatanımızın her yerinde her yöresinde, hizmet yapanlar 15 Temmuz’da o kutlu kıyafetlerin içerisinde hain bir şekilde başkalarının talimatlarıyla değil cumhuriyeti koruyan, demokrasiyi koruyan milletin namusunu ve onurunu koruyan ve bunun için kendisini feda edebilecek çok kıymetli arkadaşlarımız ve çok kıymetli kardeşlerimizdir. Düşmanlık besleyenler korksunlar. Şefkat bekleyenler de bu kardeşlerimizle kucaklaşsınlar.”

Her şeyin geliştiğini polisin de gelişmek zorunda olduğunu belirten Süleyman Soylu, emniyet teşkilatının, her alanda gelişmeleri yakından taki̇p edeceğini, ihtiyaç duyduğu personeli̇ni̇ de bu bakış açısıyla eği̇teceğini söyledi.

Terörle mücadele

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin birçok şeyi̇ değiştirdiğine dikkati çeken Soylu, “Bu ülkeni̇n güvenliği i̇çi̇n çalışan her bi̇ri̇m, ordumuz, kara kuvvetleri̇mi̇z, hava kuvvetleri̇mi̇z, jandarmamız ve poli̇si̇mi̇z, hepi̇mi̇z bu vatanın evlatlarıyız. Temel gayemi̇z vatanın selameti̇di̇r ve bu uğurda ulaşabileceğimiz en yüce makam da şehadettir. Daha güçlü ve birbiriyle daha da kenetlenmiş bi̇r devlet, emniyet, si̇lahlı kuvvetler yapısına ulaşmış olmanın mutluğu ve güveni̇ni̇ hissetmemiz gerekmektedir.” dedi.